Light Keeper Film

Documents, interviews, video clips, advertising documents

Film is an art. I love directing, filming and editing.

I shoot as a photographer.

It is the photographic point of view that is the source of my vision in the film.

I have been telling a story about a man for over 20 years.

I have been interviewing photographers for over 10 years.

These meetings make me sensitive to other people.

Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles
12:15
Light Keeper

Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles

Podczas swoich podróży wszędzie spotykam się ze śmieciami, z plastikiem. Nie potrafimy zatrzymać całkowicie produkcji produktów będących wynikiem przetworzonej surowej ropy. Można sobie wyobrazić koniec naszej cywilizacji, kiedy zniknęłyby prawie wszystkie dobra, jakimi dysponujemy. Choć wystarczy używać swoich toreb na zakupy oraz kupować ubrania z naturalnych materiałów. I to już jest pierwszy krok. I kiedy przychodzi do mnie możliwość opowiadania takich historii jak sieci widmo, to cieszę się z tego, że taka opowieść poszerza naszą świadomość o tym problemie. Gdzieś w głowie może pojawi się refleksja, chęć niewielkiej zmiany w swoim życiu. @Light Keeper z @Fundacja MARE, @Politechnika Morska i @Biotherm zrealizował krótki dokument na temat sieci widmo. W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku 2022 roku oszacowano, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 78 tys. km 2 różnego rodzaju sieci połowowych stanowiących zagrożenie dla ekosystemów morskich. Potocznie nazywane „sieciami widmo” zagubione narzędzia połowowe stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, a także stają się śmiertelnymi pułapkami dla ryb, ptaków czy ssaków morskich. Celem OPERACJI WIDMO – wspólnego projektu Fundacji MARE i marki Biotherm pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie - jest przyczynienie się do rozwiązania tego problemu w skali lokalnej, na Morzu Bałtyckim. Efektem wspólnego działania jest wydobycie m.in. 2 400 metrów kwadratowych nylonowych sieci stawnych - potencjalnie najbardziej niebezpiecznych dla środowiska morskiego. Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Bielatowicz @Light Keeper Zdjęcia podwodne: Maciej Marcinkowski, Andrzej Górnicki W filmie wystąpili: Adrianna Wisińska, Biotherm Olga Sarna, Fundacja MARE Marcin Szymczak, Politechnika Morska w Szczecinie Izabela Bodus-Olkowska, Politechnika Morska w Szczecinie Artur Dankowski, nurek techniczny (FU Dalba) Maciej Marcinkowski, nurek filmowiec Jacek Serwa, nurek techniczny (FU Dalba) Jacek Sałapa, Politechnika Morska w Szczecinie Mateusz Olejnik, Politechnika Morska w Szczecinie Arkadiusz Tomczak, Politechnika Morska w Szczecinie Specjalne podziękowania dla: Małgorzata Kosowska, Adam Krewski, Czesław Krewski, Patrycja Nowakowska, Sławomir Paćko, Marcin Pawełczyk, Paweł Rybicki, Jacek Sałapa, Maciej Turski, Grzegorz Zaniewicz
Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles
12:08
Light Keeper

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles

Opis polski poniżej It's been a long road for me as a photographer and filmmaker. I am an archaeologist by education, but it was the anthropology of religion that became my interest after my studies. As a photographer, I got to know the descendants of the Incas in Peru. Then I photographed the Mayas, Aztecs and Huichols In Mexico and Guatemala. I was filming the Slavs. And so, step by step, I learned about shamanism and paganism from the ethnographic and anthropological point of view. Photographic materials appeared in the pages of National Geographic Polska. The movie "Awakening" is a continuation of "Roots", which you can watch here: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s The documentary interview with me covers all these journeys: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s In 2022, I was filming Jare Gody in the Pagan Rituals Iceland group. It is thanks to them that the movie "Awakening" was made. To była długa droga, dla mnie jako fotografa i filmowca. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale to antropologia religii stała się moim zainteresowaniem po studiach. Jako fotograf poznawałem potomków Inków w Peru. Potem fotografowałem Majów, Azteków i Huicholi. Filmowałem Słowian. I tak krok po kroku poznawałem od strony etnograficzno-antropologicznej tematy szamanizmu i pogaństwa. Materiały fotograficzne pojawiły się na łamach National Geographic Polska. Film "Przebudzenie" to kontynuacja "Korzeni", który możecie obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s Wywiad dokumentalny ze mną porusza tematy wszystkich tych podróży: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s W 2022 roku filmowałem Jare Gody w grupie Pagan Rituals Iceland. To właśnie dzięki nim powstał film "Przebudzenie". Reżyseria, ujęcia filmowe, montaż / Directed, filmed, edited Krystian Bielatowicz / Ambasador Panasonic Polska https://www.lightkeeper.pl www.bielatowicz.com Muzyka / Music Julia Magdalena Stefańska Kamila Radimersky Pagan Rituals Iceland Tłumaczenie / Translated Maciej Kleparski Lokalizacje / locations Spirit Farm Islandia / Iceland Sólsetrið Islandia / Iceland Białogród Polska / Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Operacja Widmo - dokument
02:06
Light Keeper

Operacja Widmo - dokument

Film dokumentalny Operacja Widmo, zrealizowany dla Fundacji MARE. Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Artur Bielatowicz / www.lightkeeper.pl Ujęcia podwodne: Sławomir Paćko Tekst poniżej: Olga Sarna / Fundacja MARE: OPERACJA WIDMO, którą realizujemy we współpracy z marką kosmetyczną Biotherm i pod patronatem merytorycznym Akademia Morska w Szczecinie wkroczyła już w fazę realizacji! Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się z Wami pierwszymi efektami naszych działań. #RazemDlaBałtyku 💙🌊 W październiku, wraz ze specjalistami z Akademii Morskiej w Szczecinie, na pokładzie Nawigatora XXI wyruszyliśmy w pierwszy rejs pod hasłem: OPERACJA WIDMO. 🧐 Naszym celem było potwierdzenie dokładnej lokalizacji wraków, które wytypowaliśmy do oczyszczenia z zalegającego na nich zagubionego sprzętu połowowego. Pierwszy etap projektu zdecydowanie możemy uznać za udany! W czasie rekonesansu wytypowaliśmy trzy wraki statków, potwierdziliśmy ich lokalizację i zebraliśmy dane, niezbędne do podjęcia kolejnych kroków. Zagubione narzędzia połowowe - czyli stare zatopione sieci rybackie, liny, haki czy pułapki - potocznie nazywane SIECIAMI WIDMO (ang. ghost nets), zaliczane są do kategorii odpadów morskich z tworzyw sztucznych. Zgodnie z Planem Działań w zakresie Odpadów Morskich przyjętym przez HELCOM zalegające sieci rybackie to „pojęcie odnoszące się zarówno do komercyjnych jak i rekreacyjnych narzędzi połowowych, które zostały porzucone, zagubione lub w inny sposób wprowadzone do środowiska morskiego na skutek czego negatywnie na nie oddziałują, np. poprzez niezamierzone połowy ryb, akumulowanie na obszarach wrażliwych siedlisk czy degradację do frakcji mikroplastików mogących dostawać się bezpośrednio do łańcucha pokarmowego”. OPERACJA WIDMO ma na celu nie tylko oczyszczenie wraków z sieci, stanowiących zagrożenie dla ekosystemu morskiego, ale także monitoring wytypowanych wraków w zakresie potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych, takich jak paliwo zatopione w zbiornikach. 🌊 To dopiero początek – stay tunned! 😎 Dowiedz się więcej na https://fundacjamare.pl/operacja-widmo/
Korzenie / Roots - dokument -  English subtitles
10:01
Light Keeper

Korzenie / Roots - dokument - English subtitles

Film dokumentalny "Korzenie". English text below polish version. Wiele lat pracowałem nad tym tematem. Zaczęło się od fascynacji szamanizmem w Peru i Meksyku. Fotografowałem również festiwale Słowian i Wikingów. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim Archeologię Ameryki, w tym Antropologię Religii. Dopiero praca antropologiczno-etnograficzno-fotograficzno-filmowa w Peru, Meksyku i Gwatemali spowodowały głębsze zrozumienie tematów ceremonii i rytuałów rdzennych kultur. Przeżycie ceremonii wśród Majów, Azteków, Mazateków i Huicholi w Meksyku, spowodowało odczuwanie tego jak to mogłoby wyglądać na terenie dawnych Słowian. ​ Poprzez kontakty dotarłem do Białogrodu, prywatnej osady warownej z X wieku. Oczywiście, odtworzonej w jak najlepszy sposób przez wielu pasjonatów tamtych czasów i historii Słowian. Filmowałem Jare Gody, Noc Kupały, Święto Plonów, Dziady, Szczodre Gody. Białogród to miejsce, gdzie naprawdę dba się o szczegóły. O każdy detal stroju czy zabudowy grodu. Jako fotograf doceniam każdą chwilę w tamtym miejscu. Jako filmowiec starałem się złapać tamten czas w najlepszy możliwy dla mnie sposób. ​ I z tych moich poszukiwań zmontowałem krótki film dokumentalny, który jest kwintesencją duchowości pierwotnej. Więcej o filmie: https://www.lightkeeper.pl/roots I have been working on this documentary film for many years. It started with a fascination with shamanism in Peru and Mexico. I also photographed the festival of Slavs and Vikings. Previously, I studied Archeology of America at the University of Warsaw, including the Anthropology of Religion. And finally, anthropological, ethnographic, photographic and film work in Peru, Mexico and Guatemala resulted in a deeper understanding of the themes of ceremonies and rituals of indigenous cultures. Experiencing ceremonies among the Maya, Aztecs, Mazatecs and Huichol in Mexico is a service to move as in the place of the ancient Slavs. Programs filled out for Białogród, a private fortified settlement from the 10th century. Of course, recreated in the best possible way by many enthusiasts of those times and Slavic history. I filmed Jare Gody, Kupała Night, Harvest Festival, Dziady, Szczodre Gody. Białogród is a place where you really care about details. For every detail of the outfit or castle buildings. As a photographer, I appreciate every moment in that place. As a filmmaker, I was trying to reach that time in the best way for me. Directed, filmed, edited, color corrected by Krystian Bielatowicz Music by JAR Translation: Kinga Baranowska Special thanks to Katla, Dziadosz, Jarosław Ingwar Jarecki Production in Białogród - a fortified stronghold from the 10th century, Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Bliskość jest ceremonią - dokument
04:59
Light Keeper

Bliskość jest ceremonią - dokument

W każdej kulturze, w różnych społeczeństwach bliskość jest taka sama. Choć nie możemy tego ukrywać, że najczęściej ukryta za wstydem, traumą, brakiem, krzywdzącymi ją schematami. Można wymieniać przyczyny, które doprowadziły nas, ludzi, do momentu, kiedy bliskość jest daleko. Wiele rdzennych kultur, starych obyczajów i ceremonii celebrowało i celebruje bliskość poprzez specjalne okazje. I właśnie taką okazję dla Anastazji i Rafała przygotował Rafał i Mehehe. Miałem przyjemność sfilmować tę ceremonię. I chociaż nie było to odtworzenie historyczne czy kontynuowanie tradycji lokalnej, to może przybliżyć nas do wyobrażenia sobie takiej ceremonii. Więcej bliskości, więcej prawdy, więcej miłości. I każda ceremonia może być inna. Taką ceremonię przygotowuje się indywidualnie. Jej charakter, klimat, miejsce, muzykę tworzą ludzie. Para Młoda. Rodzina. Goście. Tradycja. Każde zaślubiny, odnowa przysięgi, rocznica wyglądałyby jak ceremonia bliskości. Odarta z przekonań, schematów i wyobrażeń innych. Realizacja filmowa Krystian Bielatowicz https://www.lightkeeper.pl Organizacja ceremonii Rafał Bojar https://rafalbojar.com Film został zrealizowany podczas warsztatów fotograficznych Rafała Bojara Muzyka Mehehe Helena Matuszewska / Basia Songin https://www.mehehe.pl Prowadzące ceremonię Helena Matuszewska / Basia Songin Młoda para Anastasia Karpovych Rafał Jankowski
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Czarny YouTube Ikona