top of page
Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles
12:08
Light Keeper

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles

Opis polski poniżej It's been a long road for me as a photographer and filmmaker. I am an archaeologist by education, but it was the anthropology of religion that became my interest after my studies. As a photographer, I got to know the descendants of the Incas in Peru. Then I photographed the Mayas, Aztecs and Huichols In Mexico and Guatemala. I was filming the Slavs. And so, step by step, I learned about shamanism and paganism from the ethnographic and anthropological point of view. Photographic materials appeared in the pages of National Geographic Polska. The movie "Awakening" is a continuation of "Roots", which you can watch here: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s The documentary interview with me covers all these journeys: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s In 2022, I was filming Jare Gody in the Pagan Rituals Iceland group. It is thanks to them that the movie "Awakening" was made. To była długa droga, dla mnie jako fotografa i filmowca. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale to antropologia religii stała się moim zainteresowaniem po studiach. Jako fotograf poznawałem potomków Inków w Peru. Potem fotografowałem Majów, Azteków i Huicholi. Filmowałem Słowian. I tak krok po kroku poznawałem od strony etnograficzno-antropologicznej tematy szamanizmu i pogaństwa. Materiały fotograficzne pojawiły się na łamach National Geographic Polska. Film "Przebudzenie" to kontynuacja "Korzeni", który możecie obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s Wywiad dokumentalny ze mną porusza tematy wszystkich tych podróży: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s W 2022 roku filmowałem Jare Gody w grupie Pagan Rituals Iceland. To właśnie dzięki nim powstał film "Przebudzenie". Reżyseria, ujęcia filmowe, montaż / Directed, filmed, edited Krystian Bielatowicz / Ambasador Panasonic Polska https://www.lightkeeper.pl www.bielatowicz.com Muzyka / Music Julia Magdalena Stefańska Kamila Radimersky Pagan Rituals Iceland Tłumaczenie / Translated Maciej Kleparski Lokalizacje / locations Spirit Farm Islandia / Iceland Sólsetrið Islandia / Iceland Białogród Polska / Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Korzenie / Roots - dokument -  English subtitles
10:01
Light Keeper

Korzenie / Roots - dokument - English subtitles

Film dokumentalny "Korzenie". English text below polish version. Wiele lat pracowałem nad tym tematem. Zaczęło się od fascynacji szamanizmem w Peru i Meksyku. Fotografowałem również festiwale Słowian i Wikingów. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim Archeologię Ameryki, w tym Antropologię Religii. Dopiero praca antropologiczno-etnograficzno-fotograficzno-filmowa w Peru, Meksyku i Gwatemali spowodowały głębsze zrozumienie tematów ceremonii i rytuałów rdzennych kultur. Przeżycie ceremonii wśród Majów, Azteków, Mazateków i Huicholi w Meksyku, spowodowało odczuwanie tego jak to mogłoby wyglądać na terenie dawnych Słowian. ​ Poprzez kontakty dotarłem do Białogrodu, prywatnej osady warownej z X wieku. Oczywiście, odtworzonej w jak najlepszy sposób przez wielu pasjonatów tamtych czasów i historii Słowian. Filmowałem Jare Gody, Noc Kupały, Święto Plonów, Dziady, Szczodre Gody. Białogród to miejsce, gdzie naprawdę dba się o szczegóły. O każdy detal stroju czy zabudowy grodu. Jako fotograf doceniam każdą chwilę w tamtym miejscu. Jako filmowiec starałem się złapać tamten czas w najlepszy możliwy dla mnie sposób. ​ I z tych moich poszukiwań zmontowałem krótki film dokumentalny, który jest kwintesencją duchowości pierwotnej. Więcej o filmie: https://www.lightkeeper.pl/roots I have been working on this documentary film for many years. It started with a fascination with shamanism in Peru and Mexico. I also photographed the festival of Slavs and Vikings. Previously, I studied Archeology of America at the University of Warsaw, including the Anthropology of Religion. And finally, anthropological, ethnographic, photographic and film work in Peru, Mexico and Guatemala resulted in a deeper understanding of the themes of ceremonies and rituals of indigenous cultures. Experiencing ceremonies among the Maya, Aztecs, Mazatecs and Huichol in Mexico is a service to move as in the place of the ancient Slavs. Programs filled out for Białogród, a private fortified settlement from the 10th century. Of course, recreated in the best possible way by many enthusiasts of those times and Slavic history. I filmed Jare Gody, Kupała Night, Harvest Festival, Dziady, Szczodre Gody. Białogród is a place where you really care about details. For every detail of the outfit or castle buildings. As a photographer, I appreciate every moment in that place. As a filmmaker, I was trying to reach that time in the best way for me. Directed, filmed, edited, color corrected by Krystian Bielatowicz Music by JAR Translation: Kinga Baranowska Special thanks to Katla, Dziadosz, Jarosław Ingwar Jarecki Production in Białogród - a fortified stronghold from the 10th century, Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles
12:15
Light Keeper

Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles

Podczas swoich podróży wszędzie spotykam się ze śmieciami, z plastikiem. Nie potrafimy zatrzymać całkowicie produkcji produktów będących wynikiem przetworzonej surowej ropy. Można sobie wyobrazić koniec naszej cywilizacji, kiedy zniknęłyby prawie wszystkie dobra, jakimi dysponujemy. Choć wystarczy używać swoich toreb na zakupy oraz kupować ubrania z naturalnych materiałów. I to już jest pierwszy krok. I kiedy przychodzi do mnie możliwość opowiadania takich historii jak sieci widmo, to cieszę się z tego, że taka opowieść poszerza naszą świadomość o tym problemie. Gdzieś w głowie może pojawi się refleksja, chęć niewielkiej zmiany w swoim życiu. @LightKeeper z @fundacjamare, @AkademiaMorskaWeb i @biotherm zrealizował krótki dokument na temat sieci widmo. W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku 2022 roku oszacowano, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 78 tys. km 2 różnego rodzaju sieci połowowych stanowiących zagrożenie dla ekosystemów morskich. Potocznie nazywane „sieciami widmo” zagubione narzędzia połowowe stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, a także stają się śmiertelnymi pułapkami dla ryb, ptaków czy ssaków morskich. Celem OPERACJI WIDMO – wspólnego projektu Fundacji MARE i marki Biotherm pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie - jest przyczynienie się do rozwiązania tego problemu w skali lokalnej, na Morzu Bałtyckim. Efektem wspólnego działania jest wydobycie m.in. 2 400 metrów kwadratowych nylonowych sieci stawnych - potencjalnie najbardziej niebezpiecznych dla środowiska morskiego. Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Bielatowicz @LightKeeper Zdjęcia podwodne: Maciej Marcinkowski, Andrzej Górnicki W filmie wystąpili: Adrianna Wisińska, Biotherm Olga Sarna, Fundacja MARE Marcin Szymczak, Politechnika Morska w Szczecinie Izabela Bodus-Olkowska, Politechnika Morska w Szczecinie Artur Dankowski, nurek techniczny (FU Dalba) Maciej Marcinkowski, nurek filmowiec Jacek Serwa, nurek techniczny (FU Dalba) Jacek Sałapa, Politechnika Morska w Szczecinie Mateusz Olejnik, Politechnika Morska w Szczecinie Arkadiusz Tomczak, Politechnika Morska w Szczecinie Specjalne podziękowania dla: Małgorzata Kosowska, Adam Krewski, Czesław Krewski, Patrycja Nowakowska, Sławomir Paćko, Marcin Pawełczyk, Paweł Rybicki, Jacek Sałapa, Maciej Turski, Grzegorz Zaniewicz
Shepherds - dokument
04:03
Light Keeper

Shepherds - dokument

Directed, filmed and edited by krystian bielatowicz / www.bielatowicz.com More about the project: https://www.bielatowicz.com/shepherds Realizacja Krystian Artur Bielatowicz / Light Keeper Kursy online z fotografii i filmu: www.lightkeeper.pl Realizacja filmów i reklam dokumentalnych, teledysków i filmów edukacyjnych. In The Pieniny mountain, shepherds do not belong to rareness. However, such state of thing can change. Present generation of herders seems be the last one. Youth do not feel attracted for heavy work in mountines, they runaway to the cities. Herds of sheep are less numerous. Oscypek, the smoked cheese made of salted sheep milk, exclusively in Poland, turns out less profitable and is substituted with products of cow milk. If you want to get a real oscypek, you have to recover a proper shepherds house, such as the one in Jaworki, small village at border with Slovakia. Where works a senior shepherd and five herders. Sheep are pastured at nearby glades, in a distance of one kilometer. Herd counts presently almost seven hundred sheep. Several years ago it was twice numerous. A danger for sheep is not only decline of tradition, but also natural enemy - the wolfs. In order to protect them, they sleep beside in prosaic boxes, the pastoral dogs help too. Sheep are source of wool, milk and meat. To the shepherds duties belongs 24-hour protection over sheep, pasturing, trimming, milking. A kilogram of sheep's wool is bought up for one zloty (30 cents). Sheep are cut twice a year. Milking is proceed twice a day, at 4 am. and 3 pm. From one milking there are gotten 4-5 buckets of milk, each time it is accompanied with producing the oscypek cheese, bunc cheese, zetyca yoghurt. Oscypki are smoked for 3 days.
Bliskość jest ceremonią - dokument
04:59
Light Keeper

Bliskość jest ceremonią - dokument

W każdej kulturze, w różnych społeczeństwach bliskość jest taka sama. Choć nie możemy tego ukrywać, że najczęściej ukryta za wstydem, traumą, brakiem, krzywdzącymi ją schematami. Można wymieniać przyczyny, które doprowadziły nas, ludzi, do momentu, kiedy bliskość jest daleko. Wiele rdzennych kultur, starych obyczajów i ceremonii celebrowało i celebruje bliskość poprzez specjalne okazje. I właśnie taką okazję dla Anastazji i Rafała przygotował Rafał i Mehehe. Miałem przyjemność sfilmować tę ceremonię. I chociaż nie było to odtworzenie historyczne czy kontynuowanie tradycji lokalnej, to może przybliżyć nas do wyobrażenia sobie takiej ceremonii. Więcej bliskości, więcej prawdy, więcej miłości. I każda ceremonia może być inna. Taką ceremonię przygotowuje się indywidualnie. Jej charakter, klimat, miejsce, muzykę tworzą ludzie. Para Młoda. Rodzina. Goście. Tradycja. Każde zaślubiny, odnowa przysięgi, rocznica wyglądałyby jak ceremonia bliskości. Odarta z przekonań, schematów i wyobrażeń innych. Realizacja filmowa Krystian Bielatowicz https://www.lightkeeper.pl Organizacja ceremonii Rafał Bojar https://rafalbojar.com Film został zrealizowany podczas warsztatów fotograficznych Rafała Bojara Muzyka Mehehe Helena Matuszewska / Basia Songin https://www.mehehe.pl Prowadzące ceremonię Helena Matuszewska / Basia Songin Młoda para Anastasia Karpovych Rafał Jankowski
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Czarny YouTube Ikona
bottom of page