top of page

Telling stories about people and emotions is the essence of the document .

For several years, I have been implementing projects that combine document with commercial orders.

For ten years I have conducted and conducted documentary interviews.

These experiences allow me to build warm and honest relationships with the characters.

A

I love to implement advertising documents in full truth with heroes.

I like honesty, truth and energetically clean atmosphere on the set.

Operacja Widmo |  MARE x Biotherm x Politechnika Morska | FILM DOC
12:15
Fundacja MARE

Operacja Widmo | MARE x Biotherm x Politechnika Morska | FILM DOC

Operacja Widmo to projekt realizowany przez Fundację MARE i markę BIOTHERM pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie. Dowiedz się więcej na: https://fundacjamare.pl/ Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Bielatowicz @LightKeeper Zdjęcia podwodne: Maciej Marcinkowski, Andrzej Górnicki W filmie wystąpili: Adrianna Wisińska, Biotherm Olga Sarna, Fundacja MARE Marcin Szymczak, Politechnika Morska w Szczecinie Izabela Bodus-Olkowska, Politechnika Morska w Szczecinie Artur Dankowski, nurek techniczny (FU Dalba) Maciej Marcinkowski, nurek filmowiec Jacek Serwa, nurek techniczny (FU Dalba) Jacek Sałapa, Politechnika Morska w Szczecinie Mateusz Olejnik, Politechnika Morska w Szczecinie Arkadiusz Tomczak, Politechnika Morska w Szczecinie Specjalne podziękowania dla: Małgorzata Kosowska, Adam Krewski, Czesław Krewski, Patrycja Nowakowska, Sławomir Paćko, Marcin Pawełczyk, Paweł Rybicki, Jacek Sałapa, Maciej Turski, Grzegorz Zaniewicz _______________________________________________________________________________________________ Wtorek, 13 czerwca, godzina 18:36. Szybkim krokiem przemierzamy Wały Chrobrego w Szczecinie. W oddali zaczyna być widoczny zarys Nawigatora XXI, statku, na którym spędzimy najbliższy tydzień. O 19:00 podniesiony zostaje trap, rzucone cumy, wypływamy. Rozpoczyna się kolejny etap OPERACJA WIDMO. Naszym celem jest oczyszczenie wybranych bałtyckich wraków z zalegającego na nich, zagubionego sprzętu połowowego, potocznie nazywanego „sieciami widmo”. To już drugi z łącznie trzech rejsów, które odbędą się w ramach tego projektu. Na statku swoje siły łączy załoga, naukowcy i studenci z Politechniki Morskiej w Szczecinie, profesjonalni nurkowie, przedstawiciele Fundacji MARE oraz marki Biotherm. W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku 2022 roku oszacowano, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 78 tys. km 2 różnego rodzaju sieci połowowych stanowiących zagrożenie dla ekosystemów morskich. Potocznie nazywane „sieciami widmo” zagubione narzędzia połowowe stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, a także stają się śmiertelnymi pułapkami dla ryb, ptaków czy ssaków morskich. Celem OPERACJI WIDMO – wspólnego projektu Fundacji MARE i marki Biotherm pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie - jest przyczynienie się do rozwiązania tego problemu w skali lokalnej, na Morzu Bałtyckim. Efektem wspólnego działania jest wydobycie m.in. 2 400 metrów kwadratowych nylonowych sieci stawnych - potencjalnie najbardziej niebezpiecznych dla środowiska morskiego.
ITME short
Krystian Bielatowicz

ITME short

Directed, edited by Krystian Bielatowicz www.lightkeeper.pl Shot by Krystian Bielatowicz Tomasz Rutkowski Production 8B Team Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych rozpoczął prace nad grafenem jeszcze przed 2009 rokiem, kiedy to przyznana została Nagroda Nobla za prace nad tym materiałem. W ITME opracowano medoty otrzymywania dwóch postaci grafenu: płatkowego i foliowego. Instytut posiada światowy patent na osadzanie grafenu na węgliku krzemu. Naukowcy stworzyli hallotron, czyli grafenowy czujnik pola magnetycznego. Narodowe Centrum Badań i Rozowoju przyznało insytutowi prawie 1 milion złotych na rozwój tej technologii. Founded in the early seventies of the twentieth century, the Institute of Electronic Materials Technology (ITME) with about 250 employees is a research, development and consultative institution offering a unique combination of scientific and technological capabilities. The Institute of Electronic Materials Technology is recognized in the world for its comprehensive and interdisciplinary research in the field of broadly defined materials engineering, electronics, photonics, nanotechnology and next-generation materials. Over the years, ITME has retained a high rank in the Research Units Evaluation of the Polish Ministry of Science and Higher Education (category A). Its achievements place it among the best research and development institutions that successfully carry out innovative research in many fields related to new technologies.
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Czarny YouTube Ikona
bottom of page