top of page

Light Keeper Film

Documents, interviews, video clips, advertising documents

Film is an art. I love directing, filming and editing.

I shoot as a photographer.

It is the photographic point of view that is the source of my vision in the film.

I have been telling a story about a man for over 20 years.

I have been interviewing photographers for over 10 years.

These meetings make me sensitive to other people.

Awakening-strona.jpg

I am

The series of etudes "I am" is a personal journey into the dimension of emotions, insight into oneself.

I present the first two parts.

The third, and maybe more, arise along with my self-discovery.

Roots_Bielatowicz-57-2.jpg

I am

The series of etudes "I am" is a personal journey into the dimension of emotions, insight into oneself.

I present the first two parts.

The third, and maybe more, arise along with my self-discovery.

I am

The series of etudes "I am" is a personal journey into the dimension of emotions, insight into oneself.

I present the first two parts.

The third, and maybe more, arise along with my self-discovery.

Wild Kamchatka

A document, the production of which was a great pleasure. Meditation. A meeting with wild, unspoiled nature.

The best part was that all the equipment fit into the backpack. Compact Olympus with two lenses. Without a tripod. How I love the stabilization in these modern bodies.

Marcin Dobas, a photographer, invited me to the project. He was looking for a filmmaker to implement his expedition to Kamchatka, commissioned by Olympus Poland. He chose my portfolio. We spent an amazing moment. Once, with bread with butter and caviar, we thought about Krystyna Czubówna. Strong intention. It came true quickly. And so in the movie you will hear her wonderful voice.

Wild Kamchatka

A document, the production of which was a great pleasure. Meditation. A meeting with wild, unspoiled nature.

The best part was that all the equipment fit into the backpack. Compact Olympus with two lenses. Without a tripod. How I love the stabilization in these modern bodies.

Marcin Dobas, a photographer, invited me to the project. He was looking for a filmmaker to implement his expedition to Kamchatka, commissioned by Olympus Poland. He chose my portfolio. We spent an amazing moment. Once, with bread with butter and caviar, we thought about Krystyna Czubówna. Strong intention. It came true quickly. And so in the movie you will hear her wonderful voice.

It was one of my first photo reports. Only now did I create a page,

where the publication looks interesting in terms of graphics. New possibilities.

I took the photographs in 2009, but I dreamed about the film many years later.

Only in 2017 did the dream come true. And the dream matured for several years

in head. They were black and white frames, snow falling straight at the camera.

It was of great importance to imagine it. Why? Dreams most often

they become a reality as long as we do not give up in this process, most often

mental. And the time comes for action.

It was one of my first photo reports. Only now did I create a page,

where the publication looks interesting in terms of graphics. New possibilities.

I took the photographs in 2009, but I dreamed about the film many years later.

Only in 2017 did the dream come true. And the dream matured for several years

in head. They were black and white frames, snow falling straight at the camera.

It was of great importance to imagine it. Why? Dreams most often

they become a reality as long as we do not give up in this process, most often

mental. And the time comes for action.

It was one of my first photo reports. Only now did I create a page,

where the publication looks interesting in terms of graphics. New possibilities.

I took the photographs in 2009, but I dreamed about the film many years later.

Only in 2017 did the dream come true. And the dream matured for several years

in head. They were black and white frames, snow falling straight at the camera.

It was of great importance to imagine it. Why? Dreams most often

they become a reality as long as we do not give up in this process, most often

mental. And the time comes for action.

Mayans. Time keepers

The world was about to end in 2012. Has the corn man's time run out?

Film production: Krystian Bielatowicz / lightkeeper.pl

Texts: Jerzy A. Mrożek

Short clips showing fragments of documents.

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles
12:08

Awakening / Przebudzenie - dokument English subtitles

Opis polski poniżej It's been a long road for me as a photographer and filmmaker. I am an archaeologist by education, but it was the anthropology of religion that became my interest after my studies. As a photographer, I got to know the descendants of the Incas in Peru. Then I photographed the Mayas, Aztecs and Huichols In Mexico and Guatemala. I was filming the Slavs. And so, step by step, I learned about shamanism and paganism from the ethnographic and anthropological point of view. Photographic materials appeared in the pages of National Geographic Polska. The movie "Awakening" is a continuation of "Roots", which you can watch here: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s The documentary interview with me covers all these journeys: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s In 2022, I was filming Jare Gody in the Pagan Rituals Iceland group. It is thanks to them that the movie "Awakening" was made. To była długa droga, dla mnie jako fotografa i filmowca. Z wykształcenia jestem archeologiem, ale to antropologia religii stała się moim zainteresowaniem po studiach. Jako fotograf poznawałem potomków Inków w Peru. Potem fotografowałem Majów, Azteków i Huicholi. Filmowałem Słowian. I tak krok po kroku poznawałem od strony etnograficzno-antropologicznej tematy szamanizmu i pogaństwa. Materiały fotograficzne pojawiły się na łamach National Geographic Polska. Film "Przebudzenie" to kontynuacja "Korzeni", który możecie obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Yubf5XEAt6A&t=9s Wywiad dokumentalny ze mną porusza tematy wszystkich tych podróży: https://www.youtube.com/watch?v=zQMuEyav_EE&t=1s W 2022 roku filmowałem Jare Gody w grupie Pagan Rituals Iceland. To właśnie dzięki nim powstał film "Przebudzenie". Reżyseria, ujęcia filmowe, montaż / Directed, filmed, edited Krystian Bielatowicz / Ambasador Panasonic Polska https://www.lightkeeper.pl www.bielatowicz.com Muzyka / Music Julia Magdalena Stefańska Kamila Radimersky Pagan Rituals Iceland Tłumaczenie / Translated Maciej Kleparski Lokalizacje / locations Spirit Farm Islandia / Iceland Sólsetrið Islandia / Iceland Białogród Polska / Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Korzenie / Roots - dokument -  English subtitles
10:01

Korzenie / Roots - dokument - English subtitles

Film dokumentalny "Korzenie". English text below polish version. Wiele lat pracowałem nad tym tematem. Zaczęło się od fascynacji szamanizmem w Peru i Meksyku. Fotografowałem również festiwale Słowian i Wikingów. Wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim Archeologię Ameryki, w tym Antropologię Religii. Dopiero praca antropologiczno-etnograficzno-fotograficzno-filmowa w Peru, Meksyku i Gwatemali spowodowały głębsze zrozumienie tematów ceremonii i rytuałów rdzennych kultur. Przeżycie ceremonii wśród Majów, Azteków, Mazateków i Huicholi w Meksyku, spowodowało odczuwanie tego jak to mogłoby wyglądać na terenie dawnych Słowian. ​ Poprzez kontakty dotarłem do Białogrodu, prywatnej osady warownej z X wieku. Oczywiście, odtworzonej w jak najlepszy sposób przez wielu pasjonatów tamtych czasów i historii Słowian. Filmowałem Jare Gody, Noc Kupały, Święto Plonów, Dziady, Szczodre Gody. Białogród to miejsce, gdzie naprawdę dba się o szczegóły. O każdy detal stroju czy zabudowy grodu. Jako fotograf doceniam każdą chwilę w tamtym miejscu. Jako filmowiec starałem się złapać tamten czas w najlepszy możliwy dla mnie sposób. ​ I z tych moich poszukiwań zmontowałem krótki film dokumentalny, który jest kwintesencją duchowości pierwotnej. Więcej o filmie: https://www.lightkeeper.pl/roots I have been working on this documentary film for many years. It started with a fascination with shamanism in Peru and Mexico. I also photographed the festival of Slavs and Vikings. Previously, I studied Archeology of America at the University of Warsaw, including the Anthropology of Religion. And finally, anthropological, ethnographic, photographic and film work in Peru, Mexico and Guatemala resulted in a deeper understanding of the themes of ceremonies and rituals of indigenous cultures. Experiencing ceremonies among the Maya, Aztecs, Mazatecs and Huichol in Mexico is a service to move as in the place of the ancient Slavs. Programs filled out for Białogród, a private fortified settlement from the 10th century. Of course, recreated in the best possible way by many enthusiasts of those times and Slavic history. I filmed Jare Gody, Kupała Night, Harvest Festival, Dziady, Szczodre Gody. Białogród is a place where you really care about details. For every detail of the outfit or castle buildings. As a photographer, I appreciate every moment in that place. As a filmmaker, I was trying to reach that time in the best way for me. Directed, filmed, edited, color corrected by Krystian Bielatowicz Music by JAR Translation: Kinga Baranowska Special thanks to Katla, Dziadosz, Jarosław Ingwar Jarecki Production in Białogród - a fortified stronghold from the 10th century, Poland LIGHT KEEPER FILM www.lightkeeper.pl
Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles
12:15

Operacja Widmo / Operation Ghost - dokument English subtitles

Podczas swoich podróży wszędzie spotykam się ze śmieciami, z plastikiem. Nie potrafimy zatrzymać całkowicie produkcji produktów będących wynikiem przetworzonej surowej ropy. Można sobie wyobrazić koniec naszej cywilizacji, kiedy zniknęłyby prawie wszystkie dobra, jakimi dysponujemy. Choć wystarczy używać swoich toreb na zakupy oraz kupować ubrania z naturalnych materiałów. I to już jest pierwszy krok. I kiedy przychodzi do mnie możliwość opowiadania takich historii jak sieci widmo, to cieszę się z tego, że taka opowieść poszerza naszą świadomość o tym problemie. Gdzieś w głowie może pojawi się refleksja, chęć niewielkiej zmiany w swoim życiu. @LightKeeper z @fundacjamare, @AkademiaMorskaWeb i @biotherm zrealizował krótki dokument na temat sieci widmo. W najnowszych badaniach opublikowanych w październiku 2022 roku oszacowano, że globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia ok. 78 tys. km 2 różnego rodzaju sieci połowowych stanowiących zagrożenie dla ekosystemów morskich. Potocznie nazywane „sieciami widmo” zagubione narzędzia połowowe stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem, a także stają się śmiertelnymi pułapkami dla ryb, ptaków czy ssaków morskich. Celem OPERACJI WIDMO – wspólnego projektu Fundacji MARE i marki Biotherm pod patronatem merytorycznym Politechniki Morskiej w Szczecinie - jest przyczynienie się do rozwiązania tego problemu w skali lokalnej, na Morzu Bałtyckim. Efektem wspólnego działania jest wydobycie m.in. 2 400 metrów kwadratowych nylonowych sieci stawnych - potencjalnie najbardziej niebezpiecznych dla środowiska morskiego. Reżyseria, zdjęcia, montaż: Krystian Bielatowicz @LightKeeper Zdjęcia podwodne: Maciej Marcinkowski, Andrzej Górnicki W filmie wystąpili: Adrianna Wisińska, Biotherm Olga Sarna, Fundacja MARE Marcin Szymczak, Politechnika Morska w Szczecinie Izabela Bodus-Olkowska, Politechnika Morska w Szczecinie Artur Dankowski, nurek techniczny (FU Dalba) Maciej Marcinkowski, nurek filmowiec Jacek Serwa, nurek techniczny (FU Dalba) Jacek Sałapa, Politechnika Morska w Szczecinie Mateusz Olejnik, Politechnika Morska w Szczecinie Arkadiusz Tomczak, Politechnika Morska w Szczecinie Specjalne podziękowania dla: Małgorzata Kosowska, Adam Krewski, Czesław Krewski, Patrycja Nowakowska, Sławomir Paćko, Marcin Pawełczyk, Paweł Rybicki, Jacek Sałapa, Maciej Turski, Grzegorz Zaniewicz